برای فضاهای کوچک چگونه باید کاغذ دیواری انتخاب کرد ؟

برای فضاهای کوچک چگونه باید کاغذ دیواری انتخاب کرد ؟

مناسب ترین کاغذ دیواری با کفپوش ساده در محیط های کوچک

اگر قصد استفاده و به کارگیری کاغذ دیواری برای محیط های کوچک با کفپوش های ساده را داشته باشیم می بایست به این نکته توجه داشت که برای فضاها یا محیط های کوچک که کفپوش های ساده ای دارند ، همه کاغذ دیواری ها نمیتوانند مناسب باشند. و همچنین با توجه به اینکه کفپوش روشن یا تیره است باید در انتخاب کاغذ دیواری دقت زیادی داشت. برای فضاهای کوچک مناسب ترین انتخاب میتواند کاغذ های ساده و کمی طرحدار با کفپوش روشن باشد. و باید مدنظر داشت که اگر کف محیط مورد نظر با کفپوش های تیره پوشانده شده است از کاغذ دیواری های تیره نیز استفاده نشود چون باعث تاریک تر و کوچک تر نشان دادن فضا می شود. ولی در صورت استفاده از کفپوش روشن این امکان فراهم است که هم از رنگ های تیره و یا روشن استفاده نمود. ولی ترجیح بر این است که برای فضاهای کوچک ، کاغذ های تیره به کار گرفته نشوند.

مناسب ترین کاغذ دیواری با کفپوش طرحدار در محیط های کوچک

برای محیط های کوچکی  که پوشش کف آنها توسط کفپوش های ساده و تیره انجام شده است استفاده از کاغذهای روشن و در کنار کفپوش هایی که ترکیب رنگی روشنی دارند هردو کاغذهای روشن و تیره مناسب می باشند. ولی با توجه به اینکه برای محیط های کوچک توصیه می شود از کاغذ های روشن استفاده شود ، کاغذهایی که طرح های محو در آنها به کار رفته مناسب می باشند.

۳-ایجاد فضای مدرن توسط کاغذ دیواری در محیط های کوچک

در محیط های کوچک برای خلق فضای مدرن انتخاب کاغذ دیواری دارای حساسیت بیشتری می شود که بر خلاف آن حساسیت کمتری در ایجاد فضای کلاسیک وجود دارد. بنابراین برای انتخاب کاغذ دیواری مناسب فضاهای کوچک و مدرن بهتر است از کاغذهای ساده یا طرحهای ریز و محو استفاده کنیم و یا فقط برای یک دیوار از کاغذ دیواری سه بعدی و پوستری استفاده کنیم  و برای سایر دیوارها از کاغذ ساده تر استفاده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

×
×

Cart